top of page
IMAGEN_EDIFICIO_BAJA.jpg

Festival contemporani d'obres que documentin o reflexionin entorn la crisi mundial del Covid-19 i realitzades durant aquest  període.

 

Obert a totes les modalitats artístiques i artistes amb tot tipus de vagatges. 

bottom of page