top of page

EsquirolActors: 

plataforma dedicada a unir actors i producciones dramatúrgiques i audiovisuals a Barcelona.

(7,2k a instagram y +1500 càstings)

 

EsquirolEquips:

plataforma dedicada a unir professionals del sector audiovisual/dramatúrgic per realitzar projectes comuns.

(1,9k a instagram y 50 propostes/mes)

bottom of page